Menu

Tin tức

Mỗi ngày như một ngăn riêng biệt

Mỗi ngày như một ngăn riêng biệt, là một trải nghiệm mới

Ngày tạo: 16/02/2019 Cập nhật: 09/10/2020
Mỗi một người trong số các bạn là một bộ máy kỳ diệu hơn chiếc tàu viễn dương và đi trên một hành trình dài hơn. Tôi khuyên các bạn hãy học cơ chế giống như sống mỗi ngày là một ngăn riêng biệt. Đây là cách chắc chắn nhất để đảm bảo an toàn trên hành trình này. Hãy bước lên đài chỉ huy để thấy các ngăn này vận hành. Bấm một nút và nghe, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, cánh cửa sắt đóng lại, ngăn cách hiện tại và quá khứ - tức những ngày không còn nữa. Bấm một nút khác để đóng cánh cửa sắt ngăn cách hiện tại và tương lai. Hãy đóng chặt tương lai cũng như đóng chặt quá khứ. Tương lai là hôm nay... không có ngày mai. Sức lực phung phí, nỗi phiền muộn, âu lo cứ bám theo ai mãi lo cho tương lai. Hãy đóng những vách ngăn trước và sau đó tập thói quen sống một đời với mỗi ngày là một ngăn riêng biệt.