Menu

Thể loại

Phần mềm  » Phần mềm quản lý phí dịch vụ chung cư

Phần mềm quản lý phí dịch vụ chung cư

Phần mềm quản lý phí dịch vụ chung cư

Phần mềm quản lý chung cư có các chức năng sau​:
1. Quản lý danh mục
- Quản lý thông tin các tòa nhà.
- Quản lý thông tin khách hàng (các hộ dân).
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Quản lý các loại phí:
o Phí quản lý vận hành nhà chung cư.
o Phí nước.
o v.v..

2. Quản lý giao dịch
- Lập và in hàng loạt hóa đơn GTGT / hóa đơn thường cho từng hộ trong chung cư.
- Tự động tính toán phí quản lý chung cư, phí nước.
- Quản lý nợ hàng tháng của khách hàng (công nợ theo tháng / quý / năm).
- Cập nhật phiếu thu/chi tiền mặt.
- Cho phép nhập số liệu khách hàng từ file Excel.

3. Chức năng in hàng loạt:

- Cho phép in thông báo phí hàng loạt cho tất cả các căn hộ

- Cho phép in thông báo nhắc nợ hàng loạt cho tất cả các căn hộ

- Cho phép in thông báo ngừng cung cấp nước hàng loạt cho các căn hộ chưa thanh toán

- Cho phép in hóa đơn hàng loạt (hàng ngàn hóa đơn chỉ 1 cái click chuột)

- Cho phép in hợp đồng khi nhận bàn giao căn hộ

4. Báo cáo.
- Báo cáo tổng hợp phí quản lý chung cư, phí nước...
- Báo cáo Tổng hợp tiền nước (chi tiết theo từng hộ, từng tòa nhà)
- Báo cáo tổng hợp theo tháng / theo quý/ theo năm.
- Báo cáo công nợ khách hàng.

- Báo cáo hằng ngày (Báo cáo thu tiền căn hộ nhận nhà trong tháng, báo cáo thu tiền phí quản lý chung cư, phí nước)

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ


5. Các tính năng nổi bật:
- Tự động tính được số nước khi import từ excel.
- Tự động tính toán phí nước dựa trên biểu giá (Phí hao hụt + Phí bảo vệ môi trường).
- Có thể thêm các loại phí quản lý tùy theo mục đích người quản lý.
- Cho phép in hàng loạt các hóa đơn.
- Tự động cảnh báo nợ (hệ thống tự động nhắc người quản lý về các khoản nợ của khách hàng cần phải thu hồi).
- Giao diện rất thân thiện, dễ sử dụng, chuyên nghiệp. Ứng dụng trên nền tảng web.
- Tính bảo mật cao.
- Kết xuất dữ liệu ra rất nhiều định dạng khác nhau (excel, word, pdf, html v.v..)
- v.v..

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0934 121 877
hoặc Email: