Menu

Thể loại

Phần mềm  » Phần mềm quản lý hợp đồng mua bán chung cư
  • Phần mềm quản lý hợp đồng mua bán chung cư
  • Phần mềm quản lý hợp đồng mua bán chung cư

Phần mềm quản lý hợp đồng mua bán chung cư

Hỗ trợ nhân viên sale và phòng kế toán để theo dõi hợp đồng của khách hàng từ lúc đặt cọc tới khi bàn giao căn hộ, bàn giao giấy chủ quyền

Phần mềm quản lý hợp đồng mua bán chung cư với các chức năng như sau :

 

Quản lý User.

- Cho phép tạo nhiều account và nhiều group

- Phân quyền dựa trên các group

 

Quản lý sản phẩm.

- Xem chi tiết tình trạng của từng căn hộ như diện tích, hướng, kinh phí bảo trì, ….

- Xem căn hộ đã bán hay chưa,

- Xem lịch sử giao dịch của căn hộ, …

 

Quản lý đặt cọc.

- Cho phép khách hàng giữ chỗ

- In đặt cọc

- Chuyển thông tin đặt cọc qua hợp đồng,…

 

Quản lý hợp đồng.

- Cho phép in hợp đồng

- Có thể chuyển nhượng cho nhiều khách hàng

- Cho phép theo dõi hợp đồng vay ngân hàng

- Cho phép thanh lý hợp đồng trước hạn, phát sinh theo quy trình thanh lý hợp đồng

- Cho phép theo dõi trạng thái hợp đồng

- In bàn giao căn hộ, bàn giao giấy chủ quyền,…

 

Quản lý phụ lục hợp đồng.

- Cho phép điều chỉnh giá, tiến độ thanh toán ….

 

Quản lý hóa đơn và phiếu thu

- Khách hàng có thể nộp trước hạn, chuyển khoản hoặc tiền mặt

- Hê thống tự động cập nhật công nợ để biết số ngày đóng trễ để tiến hành phạt tiền theo hợp đồng

 

Quản lý khách hàng.

- Cho phép nhập khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp

- Theo dõi thông tin khách hàng như email, số điện thoại, địa chỉ để liên lạc và có chiến dịch marketing….

 

Quản lý công nợ và nhắc nhở khi đến hạn và trễ hạn.

- Báo cáo chi tiết công nợ

- Thống kê nợ xấu <30 ngày, <60 ngày, <90 ngày

 

Báo cáo trạng thái chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng, bàn giao căn hộ, vay ngân hàng, bàn giao Giấy chủ quyền.

 

Báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, báo cáo cụ thể của từng nhân viên bán hàng.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0934 121 877