Menu

Thể loại

Phần mềm  » Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Vui lòng để lại thông tin ở trang Liên hệ để được thiết kế 1 website cơ bản miễn phí

Đội ngũ của công ty sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm chuyên nghiệp, sự tận tâm.

1. Gói cơ bản

 • Trang chủ: Trình bày thông tin giới thiệu Công ty,các đại lý, chi nhánh,…
 • Thiết kế ảnh động Flash đẹp mắt.
 • Giới thiệu (một bài viết): Giới thiệu về doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, Nhân sự, các phòng ban, cơ cấu tổ chức, Hình ảnh minh họa.
 • Sản phẩm (2 cấp): Danh mục sản phẩm, danh sách sản phẩm.
 • Dịch vụ (một bài viết): Giới thiệu các loại hình dịch vụ của doanh nghiệp
 • Tin tức (2 cấp): Không hạn chế bài viết trên cùng một cấp
 • Tuyển dụng: Các thông tin về tuyển dụng của Công ty
 • Liên hệ (Contact): Form liên hệ, gửi mail.
 • Bộ đếm số lượt truy cập, số người online…
 • Hỗ trợ trực tuyến (Yahoo/Skype)
 

Thời gian thực hiện: Nhanh nhất 1 ngày - Chậm nhất 1 tuần
Giá tham khảo: 3.500.000 VNĐ

2. Gói doanh nghiệp

 • Trang chủ: Trình bày thông tin giới thiệu Công ty,các đại lý, chi nhánh,…
 • Thiết kế ảnh động Flash đẹp mắt.
 • Giới thiệu (một bài viết): Giới thiệu về doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, Nhân sự, các phòng ban, cơ cấu tổ chức, Hình ảnh minh họa.
 • Sản phẩm (2 cấp): Danh mục sản phẩm, danh sách sản phẩm.
 • Dịch vụ (một bài viết): Giới thiệu các loại hình dịch vụ của doanh nghiệp
 • Tin tức (2 cấp): Không hạn chế bài viết trên cùng một cấp
 • Tuyển dụng: Các thông tin về tuyển dụng của Công ty
 • Liên hệ (Contact): Form liên hệ, gửi mail.
 • Bộ đếm số lượt truy cập, số người online…
 • Hỗ trợ trực tuyến (Yahoo/Skype)
 

Thời gian thực hiện: Nhanh nhất 1 ngày - Chậm nhất 1 tuần
Giá tham khảo: 6.000.000 VNĐ

3. Gói cao cấp

 • Trang chủ: Trình bày thông tin giới thiệu Công ty,các đại lý, chi nhánh,…
 • Thiết kế ảnh động Flash đẹp mắt.
 • Giới thiệu (một bài viết): Giới thiệu về doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, Nhân sự, các phòng ban, cơ cấu tổ chức, Hình ảnh minh họa.
 • Sản phẩm (2 cấp): Danh mục sản phẩm, danh sách sản phẩm.
 • Dịch vụ (một bài viết): Giới thiệu các loại hình dịch vụ của doanh nghiệp
 • Tin tức (2 cấp): Không hạn chế bài viết trên cùng một cấp
 • Tuyển dụng: Các thông tin về tuyển dụng của Công ty
 • Liên hệ (Contact): Form liên hệ, gửi mail.
 • Bộ đếm số lượt truy cập, số người online…
 • Hỗ trợ trực tuyến (Yahoo/Skype)
 

Thời gian thực hiện: Nhanh nhất 1 ngày - Chậm nhất 1 tuần
Giá tham khảo: 8->15 Triệu VNĐ